Levering- en betalingsvoorwaarden

Levering:
Gratis thuisbezorgd in Noord-Holland , bij honden en kattenbrokken
Onder de € 75,00 brengen wij de € 6,95 in rekening voor bezorgen en het post tarief voor verzenden.
Uitzondering: Op de Waddeneilanden wordt door ons (nog) niet geleverd. 

levering service:
Levertijden tussen 9:30 - 17:30 uur.

Bestellingen:
Bestellingen kunnen alleen via contant of  per bank vooraf betaald worden. 
Betaling achteraf is niet mogelijk.

Bestellingen vanaf 100 kg:
Bestellingen vanaf 100 kg worden verzonden via onze vaste transporteur.

Bestellingen worden ingepland door onze transporteur, wij hebben geen enkele invloed op het aflevertijdstip. Houd hier rekening mee. Wij nemen op de aangegeven afleverdag tussen 8:30 en 9:00 uur contact op om aan te geven hoe laat de bestelling ongeveer wordt bezorgd. Als de bestelling onder rembours verzonden wordt, betaal dan met gepast geld aan de chauffeur, want hij kan niet altijd wisselen.Besteld en betaald d.m.v. vooruitbetaling:

Bij vooruitbetaling maakt u na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over.
Bij de overschrijving het factuurnummer vermelden.

Hierdoor kan de betaling door Mojo’s dierenvoeding snel en makkelijk aan het klantnummer worden gekoppeld. Overschrijvingen kunnen 2 tot 3 werkdagen in beslag nemen houd hier rekening mee.

Nederland
Rekeninghouder: Mojo's Dierenvoeding
Bankrekening: NL33. INGB.0007.079.068
Bank: ING
Plaats: Schagen

ALGEMENE VOORWAARDEN - MOJO’S DIERENVOEDING

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen/transacties die door Mojo’s dierenvoeding in opdracht van haar klant worden gedaan/uitgevoerd.
  2. Mojo’s dierenvoeding behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding door veranderingen die plaatsvinden op de website en in de algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbied.

Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Mojo’s Dierenvoeding

Vestigings- & bezoekadres:

V. Ewijcksvaart 15
1761 JS v. Ewijckssluis / Anna Paulowna
Telefoonnummer: 06-48315686

E-mailadres: ">

Kvk-nummer: 65124588
BTW-nummer: NL.1774.38.411.B02

Artikel 3 - Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van mojo’s dierenvoeding akkoord gaat. Mojo’s dierenvoeding behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 4 - Gegarandeerde prijs

Mojo’s dierenvoeding garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief BTW.

Bestellingen onder de 100 kg kunnen alleen contant of per bank vooraf betaald worden.

Artikel 5 - Gratis thuisbezorgd

In Noord-Holland van honden en katten brokken !

Artikel 6 - Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail. Betalingen binnen Nederland kunnen geschieden door:

1. Vooruitbetaling
Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt tien dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door mojo’s dierenvoeding is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande, of op de aangegeven datum automatisch naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door mojo’s dierenvoeding snel en makkelijk aan het klantnummer worden gekoppeld. Overschrijvingen kunnen 2 tot 3 werkdagen in beslag nemen houd hier rekening mee. Maak het bedrag over op onderstaande rekening:
Nederland
Rekeninghouder: Mojo’s Dierenvoeding
Bankrekening :NL33INGB0007079068
Bank: ING
Plaats: Schagen

2. Onder rembours
Indien u kiest voor levering onder rembours, dan betaalt u uw bestelling op het moment van aflevering contant aan de chauffeur. Wij vragen hierbij om ervoor te zorgen dat u gepast geld heeft want de chauffeur kan niet altijd wisselen.

Artikel 7 - Levering

Mojo’s dierenvoeding streeft naar een zo snel mogelijke levertijd van maximaal 4 werkdagen.
Met uit zondering van zon- en feestdagen.

De levertijd kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer de adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Mojo’s dierenvoeding niet aansprakelijk.

Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de retourkosten. Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de extra gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres toegezonden. De afleveringstijden van de producten vinden plaats op werkdagen van 9:30 tot 17:30 uur.

Levering vanaf 100 kg

Indien niemand aanwezig bij aflevering, dan nemen wij telefonisch contact op met de klant om de mogelijkheden te bekijken. Een mogelijkheid kan zijn, plaatsing van de bestelling voor de deur van de klant of bij een buur. Echter betreffende de aansprakelijkheid word deze op moment van plaatsing overgedragen aan de klant. Dit betekent dat bij diefstal/beschadiging de klant aansprakelijk is.

Artikel 8 - Verzending

Wij doen er alles aan om een onbeschadigd product te leveren. Mojo’s dierenvoeding raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken dezelfde dag nog telefonisch bij ons te melden. U kunt ook een e-mail sturen naar: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Mojo’s dierenvoeding de wijze van verzending. In geval Mojo’s dierenvoeding de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Mojo's dierenvoeding. De verzender draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Normaliter worden bestellingen tot 100 kg verzonden met DPD. Bestellingen vanaf 100 kg worden verzonden met een vaste transporteur. Mojo’s dierenvoeding behoudt het recht om te wijzigen van transporteur. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn voor een vrachtwagen

Artikel 9 - Retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking ongebruikt en onbeschadigd word teruggezonden. Waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen.

Artikel 10 - Privacy

Persoonlijke gegevens worden bewaard in het systeem van Mojo’s dierenvoeding Echter zullen uw gegevens niet door derden worden gebruikt.

Artikel 11 - Garantievoorwaarden

Mojo’s dierenvoeding.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mojo’s dierenvoeding.nl, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan telefonisch op de leveringsdag melding word gemaakt. De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, voor kosten van Mojo’s dierenvoeding.nl en worden door onze transporteur kosteloos opgehaald en vervangen.

U dient artikelen die worden teruggezonden te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan:
Mojo's Dierenvoeding
T.a.v. Retouren
v. Ewijcksvaart 15
1761 JS v. Ewijckssluis / Anna Paulowna

Artikel 12 - Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto's. Mojo’s dierenvoeding.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto's en de werkelijkheid.